Galerie HYB4 zve na Inside, druhou výstavu propojující díla autorů Androse Forose a Pavla Duška. Jejich díla jsou odlišná jak obsahem, tak formou, společné však mají zaměření na vnitřní prostor, ať už v přeneseném významu, nebo explicitně.

 

Andros Foros (*1993) se zabývá tématem vnitřního dítěte. Pracuje s ideou, že se jedná o jednu z mnoha vrstev naší osobnosti, která měla svůj vlastní čas a prostor pro existenci, než ji následně překryje vrstva nová. V dílech pak vnitřní dítě vizualizuje a dává mu určité konotace a atributy, jako jsou zbraně, zbroje či šperky. Staví ho do různých rolí, póz a situací. Autor však nechává výklad jednotlivých děl na divákovi, podstatná je otázka, kterou se snaží vyvolat. Pracuje v médiu plastiky, malby i kresby, kterou vystudoval na pražské AVU. V každém médiu zpracovává téma specifickým způsobem.

 

Pavel Dušek (*1992) se zabývá rekonstrukcí svých vzpomínek. V jeho díle vidíme vnitřní prostor vyjádřen explicitně. Ze svých vzpomínek buduje prostory a místa, pomocí kterých vytváří své vlastní virtuální prostředí. Snaží se zachytit genius loci daného místa. Pracuje s médii malby, kterou vystudoval na pražské AVU a reliéfu, který následně koloruje a tím se posouvá na hranici malby a plastiky. Pavel se věnuje streetartu, své reliéfy instaluje do veřejného prostoru, který se tak rozšiřuje o jeho průhledy do imaginativních interiérů.