Chrastavský rodák Willi Sitte se po vystěhování z poválečného Československa do východní okupační zóny velmi rychle etabloval mezi nejdůležitější představitele východoněmecké kulturní politiky. Přednáška přiblíží jeho život a dílo v době před druhou světovou válkou a po ní.

 

Anna Habánová je významná historička umění, v letech 2002–2021 působila jako kurátorka sbírek a výstav v Oblastní galerii v Liberci, od roku 2013 pak jako vedoucí kurátorka. V současné době je odbornou asistentkou na Katedře historie Technické univerzity v Liberci a kurátorkou výstav v Nisa Factory v Jablonci nad Nisou. Věnuje se především tématu německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska. Výstavami a publikacemi se tyto zapomenuté osobnosti navracejí do českých dějin umění. Anna Habánová je podepsána například pod knihami Mladí lvi v kleci (2013), Erwin Müller (2014), Metznerbund (2016), 1906 (2016).