Anna Ročňová představuje první část svého projektu pro Cenu Jindřicha Chalupeckého 2021. Site-specific výstava Tvary, které s jarem mizí vyjadřuje napětí i nejasné hranice mezi městem a divokou přírodou. Autorka svými sochami osídlila neupravovaný kus zeleně za silniční protihlukovou stěnou, který do té doby obývaly jen náletové dřeviny. Úsek o délce několika desítek metrů se stává zahradou tajuplných objektů, u kterých na první pohled není jasné, zda jsou plodem přírody nebo člověka. Vplétají se do křovisek, visí vysoko ve větvích nebo se organicky shlukují v nepřehledných zákoutích. Vstupují do přímého dialogu s přírodou, a zároveň reagují na její podobu v tomto ročním období – neutěšenou, znavenou, ale pomalu se probouzející. Projekt je první, zimní kapitolou celoroční série intervencí do volné přírody, který se soustředí na její cyklické proměny a s tím související nálady a emoce.

 

Anna Ročňová se dlouhodobě zajímá o vztah umění a přírody a v poslední době přistupuje k radikálnějším formám, často opouští galerii a své objekty umisťuje přímo do společnosti rostlin. Otevírá možnost procesuality a sochy dává přírodním silám napospas. V tomto smyslu se dá říci, že se jedná o výstavu s otevřeným koncem.

 

Jak se dostat na místo:

Vstup do náletové “zahrady” naleznete na rohu ulic Starolázeňská a Mezichuchelská, zastávka autobusu Starolázeňská, bus 244 a 172 (3 zastávky ze Smíchovského nádraží).

 

⟡⟡⟡

Partneři Společnosti Jindřicha Chalupeckého:

Hlavní partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy

Hlavní mediální partner: Česká televize

Partneři: Statutární město Brno, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 7, Trust for Mutual Understanding, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Residency Unlimited, MeetFactory, Papyrus Bohemia s.r.o., Biofilms, Fair Art

Mediální partneři: Artyčok.TV, ArtMap, artalk.cz, Radio Wave, A2 kulturní čtrnáctideník, Art Antiques, Art Viewer, Flash Art Czech and Slovak Edition, RAILREKLAM, GoOut

Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Statutárního města Brna.