Antikvariát a klub Fiducia je nezávislé kulturní centrum v Moravské Ostravě, zaměřené na vzdělávání a kultivaci občanské společnosti. Pořádá kolem 100 akcí ročně s přibližně 20 000 návštěvníky. Antikvariát byl založen Ilonou a Jiřím Rozehnalovými v roce 1998. Od roku 1999 pořádá kulturní aktivity v klubu Fiducia, specializuje se na přednášky a diskusní večery z oblasti literatury, historie, architektury, industriálního dědictví a umění, výstavy současného umění a fotografie, besedy s mimořádnými a zajímavými osobnostmi České republiky i zahraničí, autorská čtení, přednášky o historii města, workshopy pro děti, veřejné debaty, komentované architektonické prohlídky a další aktivity. Spolupracuje na pořádání festivalů, například filmový festival Jeden svět, hudební festival Colours of Ostrava, Architecture week, bienále Industriální stopy, Kukačka aj. Spolupracuje s katedrou české literatury Ostravské univerzity, Národním památkovým ústavem Ostrava, Archivem města Ostravy, Fakultou umění Ostravské univerzity, Národním divadlem moravskoslezským, občanským sdružením SPOK a řadou dalších institucí.

 

V prostorách Fiducie působí Galerie Dole, založená v roce 2006. Její kurátor Martin Mikolášek vychází ve výstavním plánu z prostorových možností galerie, ve které se odehrávají též všechny další aktivity klubu (přednášky, besedy, projekce atd.), a tematizuje roční výstavní plány se zaměřením na 2D média – komiks (2006), malba (2007–2013), přednost dává mladým tvůrcům (vystavovali zde mj. J. Bolf, J. Špaňhel, L. Gažiová, I. Korpaczewski). V roce 2007 připojila k aktivitám klubu Fiducia výtvarnice Marcela Lysáčková dětský ateliér doplňující jednotlivé výstavy v Galerii Dole.

 

Fotografická galerie Fiducia vznikla v roce 2001 a je od začátku samostatným subjektem v rámci klubu Fiducia, zakladateli a kurátory galerie jsou fotografové Roman Polášek a Martin Popelář. Program galerie tvoří především monografické výstavy prezentující českou i světovou fotografii a autory všech generací včetně nejmladší. Pevné místo má ve výstavním plánu též klasika (vystavovali zde mj. I. Pinkava, Tono Stano, V. Reichmann, E. Medková, J. Rössler).