Dovolujeme si Vás pozvat na finisáž výstavy 

Antonín Jirát : DÓRSKÝ SLOUP 

Multifunkční prostor I.D.A. se po předchozích akcích, které operovaly s jinými formáty prezentace, tentokrát proměnil v klasičtější galerijní prostředí. 

Poskytnul místo pro realizaci nazvanou Dórský sloup. Její autor Antonín Jirát v dosavadních pracích již několikrát prokázal svoji schopnost pracovat neotřelými způsoby s momenty humoru, gagu a ironie. Ve svých často vizuálně atraktivních realizacích balancuje s vratkou elegancí vlastní provazochodci na visutém laně mezi útesy postkonceptuálního estetismu a hravé přímosti. 

Antonín Jirát (*1984) studoval v Ateliéru Digitálních médií Štěpánky Šimlové na ústecké FUD UJEP a v současnosti je studentem ateliéru Interaktivních médií Pavla Kopřivy tamtéž. 

výstava portvá do 8.1.2012
otevřeno po telefonické domluvě (605268689, 724359286)

www.i-d-a.cz
info@i-d-a.cz