foto: Tomáš Sysel

Umělecký styl rokoko se vyvinul z baroka v 18. století a je (podobně jako třeba manýrismus) stylem vrcholné exaltace. Jeho přepjatost – v očích mnoha kritiků odsouzeníhodná – mu však vštěpuje mimořádnou líbivost a až neobvyklou hravost. I když rokokové ornamenty často pokrývají stěny a klenby světských i sakrálních staveb, rozhodně neplatí, že by šlo pouze o styl interiérů. Jeho uplatnění, například v okolí Pražského hradu, je poměrně časté.

  

Na naší procházce se zastavíme nejen u paláců nejvyšších představitelů země (Arcibiskupský palác) a předních šlechtických rodin (Bretfeldovský palác), ale pozornost budeme věnovat i domům patricijským (na ulici Karmelitské) a měšťanským (na ulici Nerudově). Zaměříme se také na podobu a tvar rokokových ornamentů. Dozvíte se například i to, proč bylo v tomto nejfrivolnějším z architektonických stylů ztvárněno sídlo primase českého (arcibiskupa pražského).

  

Architektura interaktivně je název nového cyklu lektorovaných procházek, jejichž hlavním cílem je prezentace architektonických slohů a jejich tvarosloví s důrazem na zapojení samotných účastníků. Průvodce vám ukáže zvláštnosti jednotlivých stylů a podle specifických prvků vás naučí je od sebe rozeznávat. Na konci cyklu byste měli být schopni sami určit konkrétní sloh, včetně jeho časového zařazení. Procházka je určena všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří nechtějí jen pasivně naslouchat výkladu průvodce a mají dobrou fyzickou kondici.

  

Rezervace a více informací zde.