Galerie Jelení a Centrum pro současné umění Praha vás zvou na vernisáž výstavy Artura MagrotaStupeň volnosti. Kurátorkou výstavy je Nina Moravcová.

 

Charakteristickým rysem práce Artura Magrota je citlivost pro jevy a procesy, které, ačkoliv skryté a těžko uchopitelné, zásadním způsobem definují fungování současné společnosti. V instalaci Stupeň volnosti reagující na pocity frustrace z neschopnosti jakkoliv ovlivnit realitu hroutícího se světa, vyzývá diváka ke konfrontaci se silou, která jej přesahuje, a dává mu zažít situaci, jež ho staví do role jednajícího aktéra.