Karel Teige je známý především jako propagátor avantgardních směrů, iniciátor poetistického a surrealistického hnutí u nás a teoretik architektury, výtvarného umění, filmu, fotografie i literatury. Současně patřil k teoretickým průkopníkům nové typografie a sám byl po téměř třicet let činný jako aktivní typograf, který upravil množství knih, časopisů, plakátů, dopisních papírů a akcidenčních tisků. Jeho obsáhlý typografický výkon, zahrnující několik set položek, vytváří základní vklad do evropské meziválečné a krátkodobě i poválečné knižní kultury. Z nich budou na výstavě k vidění jak tituly pro meziválečnou typografii zásadní (sborník Devětsil, 1922, časopis ReD, 1927–1931, básnické sbírky Pantomima Vítězslava Nezvala, 1924, Na vlnách TSF Jaroslava Seiferta, 1925, S lodí, jež dováží čaj a kávu Konstantina Biebla, 1928 a další), tak i tisky spíše užitkové.

Obsáhlý Teigeho typografický odkaz inspiroval Zbyňka Baladrána k vytvoření originální instalace výstavy, založené na červeno-bílých diagramech propojujících jednotlivá díla.

Autor/autoři: Karel Srp, Lenka Bydžovská, Zbyněk Baladrán
Kurátor/kurátoři: Veronika Popelková, Ivana Jonáková