Během výstavy TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce máte jedinečnou příležitost zúčastnit se ateliérových setkání studentů uměleckých vysokých škol v prostorách respiria Veletržního paláce. Jiří Kovanda zve ateliéry vysokých uměleckých škol, k nimž má osobní vazby, aby strávily den v Národní galerii v Praze, a staly se tak další performativní zkušeností, která nám může pomoci odhalit tajemství (ne)možnosti umělecké spolupráce.

Vstup zdarma.

Ateliér TŘETÍ MYSL

ÚT 15. 11., 10.00–18.00, respirium: Ateliér Intermediální konfrontace / Jiří David, VŠUP

ČT 1. 12., 13.00, respirium: Ateliér Malířství II /škola Vladimíra Skrepla, AVU

ST 14. 12., 10.00–18.00, respirium: Ateliér Performance / Jiří Kovanda, FUD UJEP

ČT 12. 1., 10.00–18.00, respirium: Ateliér Sochařství / Dominik Lang a Edith Jeřábková, VŠUP