Autorský Artpark s názvem Vrhám stín připravila jako reflexi souběžně probíhající výstavy belgického umělce Michaëla Borremanse The Duck v Galerii Rudolfinum česká umělkyně Veronika Drahotová. Na interaktivní instalaci, která má zejména dětským návštěvníkům galerie přiblížit zábavnou vzdělávací formou postupy a pozadí tvorby umělce, spolupracovali také autor zvukové stopy Ondřej Sifon Anděra ze skupiny WWW, editorka videa Karolína Peroutková a autor textu Bob Kartous.

 

Interaktivní instalace Veroniky DrahotovéVrhám stín nabízí dětskému i dospívajícímu návštěvníkovi možnost proniknout do imaginativního světa inspirovaného dílem Michaëla Borremanse zadními vrátky. Autorka vytvořila autonomní prostor, jakýsi paralelní vesmír – stín vržený Borremansovými obrazy. Je obývaný pohyblivými objekty-bytostmi, se kterými může návštěvník interagovat, měnit jejich pozici a díky tomu i roli v celém příběhu. Svět tlumených barev, několika pohyblivých objektů-bytostí, nespočtu stínů a obrazů a zvláštní hudby se tak stane místem vytváření příběhů nových. Podobně jako ústřední konstrukce i jemné valéry a tvarosloví menších artefaktů evokují tonalitu, mysterióznost a jen zdánlivou tichost bytostí z Borremansových maleb.

 

Specifická barevnost a napětí zprostředkovává také asociační videoprojekce, kterou převážně tvoří zastřené fragmenty naší reality. Všednodenní skutečnost se občas na moment vynoří a zjasní, aby se záhy skryla pod vlnou dalších barevných a tvarových symfonií. Video vychází z barevnosti a obsahů Borremansových obrazů. Volně rozvíjí motivy objektů, jež se v instalaci nacházejí. Jedná se o pět motivů, které směřují k pěti různým video sekvencím. Veškeré záběry jsou záběry světel a stínů čí obsahů stínové podstaty. Sekvence jsou proloženy pěti barevnými plochami, které jsou nasnímány v RGB škále z obrazů Michaëla Borremanse. Na vizuální stránce videa spolupracovala Karolína Peroutková.

 

Atmosféru završuje zvuková stopa inspirovaná barokní hudbou. Ondřej Sifon Anděra ze skupiny WWW v ní recykluje barokní skladbu Fantasia Chromatica od nizozemského autora J. P. Sweelincka.

 

ARTPARK, jehož podoba se mění s každou novou výstavou, má za cíl interaktivním způsobem přiblížit práci vystavujících umělců i nejmenším návštěvníkům. Samozřejmou součástí jsou doprovodné programy pro školy a veřejnost či pravidelné dětské dílny. ARTPARK zároveň zůstává pro návštěvníky Galerie Rudolfinum i místem kreativního odpočinku.

 

Koncepci Autorského Artparku navrhla vedoucí Edukací a doprovodných programů Galerie Rudolfinum Zdenka Švadlenková.