Výstava absolventských prací studentů bakalářského programu na KF FAMU.

Koncepce: Štěpánka Šimlová