foto: Roman Polášek

Obraz Bedřicha Dlouhého je prezentován v rámci Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO.
Dvacáté třetí dílo vybral designér obuvi Oldrich Voyta.

 

„Uličku odvahy Bedřicha Dlouhého jsem si vybral nejen skrze paletu šedi, jež spolu s rudou figurou jaksi demonstruje náladu společnosti doby (1958), byla to ale též Plzeň, ze které autor pochází, a kde jsem já sám žil po studiích na pražské konzervatoři několik let. Horizontální pojetí díla spolu s názvem jakoby vybízelo k cestě, po které se vydat, k odvaze jednotlivce, která je i nyní, v době masového rozšíření sociálních sítí a sledování trendů, velice aktuální.“