6 míst, 6 umělců. Kulturně gastronomická procházka po Praze 6.

Gilles Deleuze píše v Logice smyslu o zvláštním typu objektů, o věcech, které existují v procesu stávání se. „Když řeknu «Alena roste», znamená to, že se stává větší, než byla dosud. Současně ji ale proto vidíme menší, než v tuto chvíli je. Není samozřejmě větší i menší zároveň, ale zároveň se takovou stává. (…) Takto se projevuje současnost stávání se, jejíž podstatou je unikání přítomnosti.” Objekt je nezachytitelný, nepopsatelný a nepředstavitelný, protože obsahuje dva směry, vychyluje se zároveň do budoucnosti i do minulosti. Proto je nepopsatelný v kategoriích „teď”. Nekonečná identita je společným jmenovatelem sbírky prací šesti pražských umělců. Keramika Pavly Scerankové se skládá ze znovu spojených fragmentů rozbitého nádobí, divákovi se představuje jako celek. Umělkyně spojuje části, navrací jim původní formu, ale toto gesto neuzavírá, zastavuje nástroje mezi rozpadem a sloučením. Takto „zmanipulovaný” objekt je naprogramovaný na nekonečné množství kombinací, do nehybné, zkostnatělé formy byla vepsána možnost pohybu. „Toby‘s vision” Jana Haubelta nám ukazuje jelení hlavu, která se stala mysliveckou trofejí zdobící stěnu. Na druhé straně zdi čeká na diváka odhozený a vytěsněný zvířecí trup, který nám připomíná prvotní, živou integritu těla. Obě části odkazují k celku, ale jsou rozdělené stěnou a žijí ve dvou různých momentech. Díky trupu neexistuje jelení hlava pouze v okamžiku „teď”, jako trofej, ale odkazuje také k momentu, kdy zvíře ještě bylo celkem, živou bytostí. Objekty, které jsme vybrali, většinou existují rozštěpené mezi časy, které je zároveň odtrhávají od skutečnosti. Ani jeden se nepoddává železné logice, nezbytné proto, aby existovaly v okamžiku „teď”.

Kurátorky: Martyna Nowicka, Beata Seweryn, Aleksandra Idler
Odborné vedení: Dr Hab. Andrzej Szczerski
Produkce: Pavel Sterec, Tomaš Uhnák

Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
Fox & Deer, Jugoslávských partyzánů 19, Praha 6
Antikvariát Agáta, Zelená ulice 15, Praha 6
Domov Sue Ryder, Koulova 2, Praha 6
Prádelna u Mandelíků, Podbabská 8, Praha 6
Restaurant Asia Special – Golden Lotus, Jugoslávských partyzánů 23, Praha 6