Výstava sleduje nové postupy a principy, námětovou linku a celkový přístup k fenoménu koláže, který se stal zřejmě nejtypičtějším výtvarným prostředkem 20. století.

Jak se námětově a obsahově koláž jako výtvarná technika proměnila?

Existuje v dnešní době hranice mezi koláží pokládanou za umělecké dílo a koláží jako hobby?

Je pravda, že koláž přináší do tvorby naprostou svobodu, jak se můžeme dočíst na webech produkujících kurzy koláží?

Výstavu tvoří koláže od Michala Cihláře, Michala Cimaly, Pavla Holeky, Davida Kolovratníka, Jitky Kopejtkové, Luboše Plného a Michala Štochla. Společně s výstavou vychází i katalog s autorskými texty jednotlivých umělců, ve kterých popisují svou zkušenost a použití koláže ve své tvorbě.

Kurátorka: Alena Bartková