Fotografická výstava Boundaries je spojena s každoročním mezinárodním sympoziem a výstavou nesoucí stejné jméno, které jsou od roku 2011 organizovány Sutnarkou a od roku 2018 probíhají pod kurátorskou záštitou Jana Van Woensela. Výběr uměleckých děl účastníků sympozia z předchozích ročníků je umístěn v uměleckém dialogu s pracemi vyučujících a studentek ateliéru Fotografie.

  

vystavující: Ross Sawyers (USA), Roei Greenberg (IL/UK), Mark Yashaev (IL), Geert Goiris (BE), Michael Mersinis (GR/UK), Libuše Jarcovjáková (CZ), Štěpán Grygar (CZ), Radovan Kodera (CZ), Vojtěch Aubrecht (CZ), Marie Sedelmayerová (CZ), Veronika Zrůstová (CZ)