pozvánka_invitaion

Černý trh nabízí pestrý pelmel, složený ze zásadních úlomků vytvářející jakýsi kunstwerk-Filip Černý. V pestré nabídce nechybí suvenýrovky, jako jelínci nebo boží oko, militárie, nebo lascivní voyeurské výjevy. Čisté kontury střídá malířská abstrakce, jasně vymezené plochy se mění v nejasné formy. Do výstavního programu galerie budoart, předvádějící již po několikáté tvorbu uměleckých partnerských dvojic, ale i do koncepce výstavy Černý trh, lze snadno zařadit tvorbu umělkyně Hany Vinklárkové. V duchu "ars una", zrovnoprávňujícím užité s volným uměním, představuje svůj autorsky pojednaný porcelán, dlaždice a času odolávající sladkosti.