Centrálním prvkem výstavy je prostředí připravené k práci: stůl, papír jako podkladový materiál a voda. Nic více, nic méně, jenom voda. Respektive různé druhy vody. Voda sebraná z okolí Břevnovského kláštera, rozpuštěný sníh z klášterní zahrady, voda z Botiče, Vltavy, kohoutková voda ze soukromých pražských bytů, ale i z několika veřejných budov. Voda, naplněná do plastových lahví, pytle plné plastových lahví naplněných vodou. Voda jako základní prvek malířského aktu, voda jako součást objektu a voda již neexistující – vypařená do prostor bývalé oranžerie. Voda, která zanechává stopy.