Některá zvířata se v průběhu vývoje našeho vlastního druhu stala součástí lidských domovů – ve stájích či chlívech (dnes maximalizovaných do podoby mega farem) nebo přímo u “rodinného krbu”. Některá z těchto zvířat konzumujeme, využíváme jejich produkty jako potravu nebo k ošacení, některá využíváme k práci a některá nám dělají společnost. Jejich role ve světě lidských zvířat přitom nejsou striktně určeny druhem, naopak můžeme pozorovat řadu paradoxů, kdy příslušníci téhož druhu jsou jednou našimi společníky, podruhé večeří.

  

Výstava Člověk a zvíře pod jednou střechou (přesněji by však název měl znít “Lidské a ne-lidské zvíře pod jednou střechou”) se zaměřuje na domestikované druhy zvířat a naše vzájemné vztahy a závislosti. Prostřednictvím děl současných českých umělkyň a umělců chce výstava problematizovat utilitární přístup, který zaujímáme vůči dalším živým bytostem, a uvažovat o rovnocennějších způsobech vzájemného soužití.

  

Výstavní program Entrance Gallery pravidelně podporují Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.