Kým je člověk dnes, kde se nachází a proč? Není to snad otázka, která nás zajímá pořád dokola, každou vteřinu našeho bytí, v každém geografickém prostoru, v každé době? Kartografie životních koordinátů, nálad, úvah, siločar, zápasů, vítězství a proher člověka v okamžiku mezi minulostí a přítomností. Tam se skrývá člověk, člověk dnes.