Jedinečný formát komentované prohlídky, kde společnépostřehy a interpretace kurátora výstavy doplní i autorka. Setkání, které lze chápat jakosvého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků i jako platformu pro nové souvislostia interpretace autorčina díla,kultury, ilustrace a uměleckých tradic vůbec.