Studenti Výtvarného umění AAU s potěšením oznamují zahájení výstavy Cosmos. Inspirováni světově uznávaným románem Kosmos od významného polského autora Witolda Gombrowicze, studenti se zapojili do různých perspektiv, podobně jako spisovatel, kde se odlišné myšlenkové postoje a umělecké postupy spojují zběsilou a chaotickou metodou situovanou do neméně stimulujícího prostředí.

 

Umělá jeskyně Grotta, která se nachází v Havlíčkových sadech, bude sloužit jako výstavní místo pro výstavu Cosmos. Vybraná díla každého umělce budou divákovi k dispozici dvě hodiny denně po dobu jednoho týdne v reakci na mimořádná opatření vůči coronaviru.

 

Výstava Cosmos bude přístupná online, návštěvník zde bude mít příležitost tuto událost prožít i prostřednictvím vizuální dokumentace. Široká škála fotografií může alternativně nabídnout i novou perspektivu naznačující inovativní druh vnímání výstavy objektivem „vnějšího“ umělce. Výstava bude zdokumentována také prostřednictvím brožury. 

 

„Otevřel dveře, začali jsme ustupovat … zasvítil světlem přímo do [jejích] úst… cítil jsem kladivo… bylo připojeno k hřebíku zatlačenému do zdi. Nezáleží na tom. Pojďme. Zavřeli jsme dveře.“

 

umělci: Jan Matýsek, Loretta Lau, Kasper Lecnim, Veronika Přikrylová, Tomaš Roubal, Irmina Rusicka, Stony Tellers

 

kurátorský tým: Anastasia Mazurenko, Yasmin Elmahadawi, Ella Pavel, Alexander Melnikov, Katerina Schell, Mary Palencar, Marketa Saskova, Valeria Buck, Maximilian Mansfeld, Ismail Hossam Anwar, Dayana Zhakenova, Sebastian Šole, Katerina Stehlikova, Kristina Pupavac 

koordinátor: Piotr Sikora