Zahrada je od pradávna součástí člověka, místem, které kumuluje prostor pro kultivaci a kreativitu. Nabízí odpočinek a řád, pokud je o ní pečováno, zároveň však představuje proces harmonie a chaosu ve chvílích, kdy se proces péče odejme. Rozvíjením tohoto motivu v pozadí nově vzniklého díla výstavy Garden v HYB4 Galerii se David Krňanský skrze svou barevnou paletu metaforicky dotýká témat jako pomíjivost, budoucnost přístupů k malbě či sociální status jedince. Tato témata se ve výsledku v dílech Krňanského neprojeví jako pevná součást obsahu díla, nýbrž pouze jemným předivem propojí svět představ a formy ve výsledné dílo při cestě pátrání po nových ideálních možnostech realizace abstraktní malby.

  

místo konání: Budova D