Dernisáž výstavy Chiasmus+ kurátorská prohlídka

Pragovka Gallery Rear Vás srdečně zve na dernisáž výstavy Chiasmus s kurátorskou prohlídkou vedenou Viktorem Čechem. Dernisáž Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUS proběhne v pátek, 5.7.2018 od 18:00.

Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUS
kurátor: Viktor Čech
Pragovka Gallery Rear
24. 5. – 5. 7. 2018

Jsme věc či průsečík vektorů? Kráčí po ulici předmětná reprezentace našeho v sociálních sítích neustále plovoucího já, nebo jsme naopak evolučním rozšířením organické hmoty této planety, jejími chapadly, do sféry jiného, digitálního bytí? Hra s estetikou materiálových instalací a s počítačovou grafikou, 3D modely či se spektakulární iluzí postprodukované řeči pohyblivých obrazů dnes často tvoří i v umění spojité nádoby, leckdy i v rámci tvorby jednoho autora. V podobném duchu by měla být realizována i výsledná podoba této výstavy složené z tvorby 3 tvůrců.

Olga Mikh Fedorova (*1980) svoji tvorbu realizuje především prostřednictvím práce ve virtuálním prostoru počítačové 3D grafiky. Její figurativní výjevy, které prezentuje jak prostřednictvím videí, tak i statických tisků či objektů využívají současné estetiky recyklovaných 3D modelů ke ze surrealistické tradice vycházející hře asociací, deformací a nečekaných setkání, v nichž hraje hlavní roli lidské tělo a jeho nesčetné fyzické i situační mutace. Její svět „za zrcadlem“ však často vykazuje zjevné kritické odkazy k tomu, který skutečně dennodenně zažíváme v našich napůl fyzických, napůl virtuálních prožitcích. V Moskvě narozená umělkyně je absolventkou ateliéru malby na bruselské ENSAV La Cambre a v současnosti žije a pracuje v Bruselu.

Milan Mazúr (*1989) je tvůrce jehož vizuální řeč neustále balancuje na hraně mezi spektakularitou současné masové vizuality a jejím zpochybňováním, zahrnujícím i kriticko-sociální podtext. Jeho videa a filmy vstupují do širšího instalačního rámce, v němž autor často využívá kontrastu všední předmětnosti a její expresivní dekonstrukce. Neustále se přitom pohybuje mezi podbízivostí umělého sladidla konzumní kultury a z ní se skrývající všudypřítomné existencionální úzkosti. Na Slovensku narozený umělec je absolventem ateliéru Intermediálních konfrontací pražské UMPRUM a v současnosti žije a působí v Praze.

Iryna Zakharova (*1985) si ve svých videích, objektech i instalacích často pohrává s oním momentem,kdy se nám dnešní populární vizualita doslova zarývá pod kůži. Její práce s materiály a zdánlivě banálními detaily využívá síly kterou si v sobě nese asociace všedních předmětů a každodenního kýče s tělesnými prožitky. Tato v ukrajinském Charkově narozená autorka je absolventkou katedry fotografie na pražské FAMU.