Zveme na dernisáž čtyř výstav v Pragovka Gallery a The White Room.

  

V The White Room zakončíme skupinovou výstavu She Sells Seashells a v Pragovka Gallery tři sólo výstavy Maps of Memories Magdaleny Kleszyńské, The Grey Volcano Julie Kopové a Ooze lotyšské umělkyně Laimdoty Malle. V rámci dernisáže proběhnou komentované prohlídky.