Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze. 

Yvona Ferencová


Koncepce, výběr a uspořádání výstavy:
Richard Adam, Yvona Ferencová
Texty: 
Yvona Ferencová 
Grafický design: 
Robert V. Novák & Zuzana Burgrová


Prohlídka s kurátory se uskuteční 16. 4. v 16.30 h


Záštitu nad výstavou převzal Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Ostrava