Studenti Průmyslového designu při Českém vysokém učení technickém v Praze představují sebe, své práce a školu, kde práce vznikají, v osobité instalaci, jež zrcadlí normalitu vysokoškolského prostředí v kontrastu s různorodým spektrem metodologických postupů a jejich výsledků, bakalářských a diplomových prací. Ty jsou doplněny o starší výsledky deseti, právě titulovaných autorů. 

Silná a dlouhodobá tradice školy, která svým rozsahem nabízí spolupráci s odborníky jiných fakult, může být pojítkem, společným znakem / značkou jinak nesourodých projektů, jež vzniky v letním semestru akademického roku 2014/2015 pod patronací vedoucích pěti ateliérů – Mariana Karla, Jana Fišera, Jana Jaroše, Martina Tvarůžka a Reného Šulce.

Na dvacet projektů zastupuje design v rozličných polohách – od úzce specializovaných návrhů pro zdravotnictví, průmysl a dopravu, po mobiliář nebo i doplněk bytu.