grafický design: Žofie Eder

Výstava Divoce a prostě zkoumá rozpory, rozmanitost a neúprosnost utvářející lidský život a přírodu. Na příkladu básně, oslavující přirozenou sílu a jednoduchost, se pokoušíme vytvořit prostředí, v němž lze prozkoumávat představy o síle a křehkosti, hledat nevypočitatelnost a neodolatelnost s takovou mírou přímočarosti, jak prostředí samé dovolí.

 

Vystavená umělecká díla v sobě zrcadlí odlišné pohledy na složitost lidské existence. Hodnoty jako odvaha a síla jsou konfrontovány s jednoduchostí a krotkostí. Kdybyste vzali tato díla sebraná jako kytici polámaných stébel trávy na louce, vypovídaly by nejen o lidském životě a jeho vztahu k okolí; ve vystavených obrazech, sochách a dalších formách je zachycena přirozená souhra řádu a chaosu, která zve diváky k zamyšlení nad vlastní pozicí v její křehké rovnováze.

 

Divoce a prostě nenabízí definitivní odpovědi; naopak klade řadu otázek. Stejně jako v súfistických zahradách pravdy, kde je myšlení nahé, jsou diváci vyzváni, aby otevřeli oči a ponořili se do dialogu, který díla vedou. Ambicí není dospět k jednoznačnému úsudku, vážíme si nabízení nových úhlů pohledu. Výstava je zrcadlem lidské povahy, prostorem, kde umění a příroda vytvářejí společný příběh. Jste srdečně zváni, se nechat unést jednoduchostí, svobodou a krásou, kterou vytváří. Objevte místo, kde se rozmanitost potkává s prostotou a odkud můžete odejít s novým pohledem na svět.

 

vystavující: Dominik Běhal, Nick Havelka, Henrich Ferdinand Jelínek, Ester Knapová, Tadeáš Podracký, Julius Reichel, Kateřina Slunečková, Michaela Šindlerová, Julie Stavianis Špačková, Sofie Švejdová, Matouš Tichý, Tomáš Vavříček

kurátoři: Henrich Ferdinand Jelínek, Kateřina Slunečková a Matouš Tichý

otevírací doba: út–čt 17:00–20:00, so 14:00–18:00