Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud se tato rovnovážnost naruší? Může malá, neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním prostoru.

 

Vystavující umělci: Pavel Havrda, Michal Kindernay, Jana Mercogliano

 

Kurátorka: Tereza Špinková