Zahálka Vol.3 na Pragovce – Výstavy – Divadelní představení – Letní kino. Komplexní program na celý den, který je možný – možná přímo nutný – proložit kavárenským poleháváním po kolbenských rampách. 

18:30 Kupec benátský – William Shakespeare/Martin Hilský 

20:30 Letní kino na Pragovce (začátky po setmění)
Komplex epopeje + předfilm

Od 16:00 budou do pozdních hodin otevřené všechny výstavy: Petra Hudcová, Hinda Weiss: Going Places; danica Pišteková: One size fits all a Kateřina Burgertová, Eliška Fialová, Petr Brožka: Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci.

↓ INFO ↓

William Shakespeare/Martin Hilský: Kupec Benátský

Benátky. Karneval. Zábava. Chlast. Drogy. Tanec. Vášeň a touha. O problémy jiných se nikdo nestará. A proč taky. Jenže každá sranda něco stojí. A prachy rychle dojdou. Nevadí, můžeme si přece půjčit. Nejde o život, ale jenom o peníze. A možná si za ně koupíme i lásku. 

FAMU léto
Komplex epopeje (Jan Strejcovský, 2017, 55 min)

Úvahy o významu legendárního díla pro současnou společnost na pozadí výstavy v Tokiu. Kunsthistorici, filosofové, politici, dědici i japonští sběratelé se v živých obrazech přou i doplňují, splétajíce předivo úvah, v němž není snadné dopátrat se jednoznačných závěrů, které ale přesvědčivě dokazuje, že Epopej je naopak dítě stále zatraceně živé.