Multifunkční prostor I.D.A. se  po předchozích akcích, které operovaly s jinými formáty prezentace, tentokrát promění v klasičtější galerijní prostředí. Poskytne místo pro realizaci Antonína Jiráta (1984) nazvanou Dórský sloup. 

Poskytne místo pro realizaci nazvanou Dórský sloup. Její autor Antonín Jirát v dosavadních pracích již několikrát prokázal svoji schopnost pracovat neotřelými způsoby s momenty humoru, gagu a ironie. Ve  svých často vizuálně atraktivních realizacích balancuje s vratkou elegancí vlastní provazochodci na visutém laně mezi útesy postkonceptuálního estetismu a hravé přímosti.   

Antonín Jirát (*1984) studoval v Ateliéru Digitálních médií Štěpánky Šimlové na ústecké FUD UJEP  a v současnosti je studentem ateliéru Interaktivních médií Pavla Kopřivy tamtéž. 

http://ton.vpohode.com

výstava otevřena po telefonické domluvě

tel. : 605268689, 724359286

http://www.i-d-a.cz