Nepojmenováno (Motýl), 1979, papír, latex, dřevotříska, 26,1 x 18,7 cm, majitel Nadační fond Kmentová Zoubek, foto Zdeněk Matyásko – Ústav dějin umění AV ČR v.v.i.

Výstava šesti českých umělkyň několika generací umožní dotknout se na chvíli křehkosti bytí, zachytit děje, jichž si povšimneme, pouze když zpomalíme. Dialog, jenž vznikne kombinací děl ze 70. let 20. století a současné tvorby, vyzdvihne nadčasové kvality českého umění a zacílí na díla, která někdy bohužel zanikají v lomozu současného světa umění. 

 

kurátorka: Pavlína Morganová