“Prý že když neznáme hranici popisovaného, že když nevíme o kolika věcech vlastně mluvíme, a předpokládáme, že pokud jich není nekonečně mnoho, pak jejich počet zcela jistě dosahuje astronomické výše, nebo když ještě něco nedokážeme definovat v jeho podstatě, takže prý abychom o tom mohli vyprávět a mohli to přijatelným způsobem vysvětlit, podáme výčet charakteristických rysů daného předmětu…

Chudák Skot”