foto: Barbora Kováčová

Srdečně vás zveme na první ze tří akcí Lucie Králíkové alias Efemér provázaných s galerií Entrance.

 

Rosalia nebo také svátek růží slavili staří Římané v době kolem letního slunovratu. Lidé zdobili růžemi nejen sebe, ale také hroby zemřelých. Na ně navazují slovanské rusalské svátky, z nichž se u nás vzácně dochovaly starobylé králenské slavnosti (např. slavná Jízda králů). Křesťané na rusalské svátky napojili své letnice, které odkazují k seslání Ducha svatého na apoštoly. Všechny tyto obyčeje mají společné to, že oslavují rozkvetlou přírodu na vrcholu léta. Bujará procesí v rostlinných maskách procházející zelení, směřující k vodním pramenům, kterým projevují úctu svou péčí a pozorností (čištění studánek). Za vyčištění dostávali králové a královničky odměnu, často vejce nebo smažené kosmatice (symbolizuje slunce), a pak se z této společné koledy uspořádala hostina.

 

program:

– setkání na vlakovém nádraží Cibulka v 18:15

– podvečerní procházka parkem plným zeleně a soch římských bohů

– péče o vodu a prameny – čištění pozůstatků zimních nánosů ze studánek, symbolické zdobení květy

– koruny z květin, rostlin a kůry

– putování za postupného stmívání do zahrad Břevnovského kláštera ke galerii Entrance

– plamínek svíčky a tajemno

– hostina připravená Larissou de Freitas Lyth