Zveme Vás na setkání u díla Exit the Loop s Adélou Součkovou a Michalem Šimůnkem.

Jako doprovodný program k dílu Exit the Loop se bude Adéla Součková v diskuzi s Michalem Šimůnkem bavit o tématech souvisejících s výtvarným dílem, které je umístěno na fasádě nově vznikající Kunsthalle Praha. Jak lze v současné situaci uvažovat o vztahu člověka a techniky, jak se proměňuje prožívání a tělesnost v souvislosti s užíváním „nových“ technologií, jak reflektovat nové hybridní formy prožívání, proměnu představ o soukromí? Jak se mění způsoby našeho myšlení a jaké to může mít důsledky pro náš vztah ke světu i sobě samým?

Michal Šimůnek je sociolog, působí na FAMU a VŠE Praha. Adéla Součková je česká výtvarná umělkyně, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018. Žije v Praze a v Berlíně.

Termín konání: úterý 14. května 2019, 18:00 – 19:00 hodin
Místo konání: Park pod Starými zámeckými schody (Klárov, 200 metrů od metra Malostranská), sraz u infopanelu v parku