"Pro projev Filipa Dvořáka je charakteristické propojování jazyka současné abstraktní malby a témat historických stylů, zejména romantismu. Ve svých malbách, objektech a performancích aktualizuje a konfrontuje estetickou kategorii vznešeného a melancholie. V Galerii 209 představí aktuální sérii menších pláten nazvanou Frames.
Filip Dvořák je absolventem Ateliéru malby Jiřího Černického na Pražské UMPRUM. Je laureátem ESSL ART AWARD CEE 2015"