Nadace Prague Biennale byla založena Helenou Kontovou a Giancarlem Poilitim v roce 2004 za účelem organizace světové přehlídky současného umění, která se koná jednou za dva roky v České republice a nese název Prague Biennale. Přehlídky Prague Biennale a Prague Biennale Photo si po dobu své existence zasloužily světové renomé a těšily se tisícům návštěvníků z celého světa, mezi nimiž byli i velice významní umělci, galeristé, kurátory, podnikatelé, politici, milovníci a sběratelé umění. Avšak stěžejním cílem nadace je pomáhat českým tvůrcům z rozlišných uměleckých odvětví, podporovat tvorbu kulturně významných uměleckých děl a představovat je v mezinárodním kontextu.

  
Prague Biennale intenzivně spolupracuje ve všech svých uměleckých a kulturních manifestacích s italským nakladatelstvím Giancarlo Politi Editore, vydavatelem světoznámého mezinárodního časopisu o současném umění Flash Art a vydává od roku 2006 jeho česko – slovenskou mutaci Flash Art Czech and Slovak Edition. Ředitelka Mgr. Helena Kontová je členkou asociací světových bienálí, a je tak v těsné spolupráci s jinými významnými světovými kulturními institucemi.