Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, cíleně neaspiruje na World Press Photo, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení se nad existencí a tokem života. Námětem se autorům stávají bezvýznamné situace z cyklicky obhospodařovávaných zahrad. Soubor V Zahradě tak zachycuje zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Obrazy, kterým bychom v normálním životě snad ani nevěnovali pozornost, se zde mění v epické scenérie a nutí nás ke spoustě otázek.

 

Kromě tématu magické reality života mimo proud města autory spojuje také absolvování Ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Žijí a pracují v Praze, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. 

 

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře. 

 
vernisáž: 25. 2. 2019 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava: 26. 2. – 5. 4. 2019

 

www.fotografic.cz / facebook event