Současná doba vyžaduje perfektní vizuální sebeprezentaci. Nic jiného než dokonalost se nepřipouští. Podobu portrétovaného rozkládáme a opět spojujeme, vybíráme jen to nejlepší, přemalováváme ošklivé, dokreslujeme ideál. Je postprodukce užitečný nástroj nebo jen pozlátko zakrývající skutečnou podstatu viděného obrazu? A rozpoznáme ještě vůbec rozdíl mezi realitou a její vylepšenou variantou? Lenka Kleinová a Lukáš Procházka ve svých aktuálních projektech rozkládají digitální obraz a zkoumají skryté vrstvy fotografického média. Při digitální retuši běžného portrétu extrahují vrstvu zakrývající nedokonalosti pleti, a z čisté funkčnosti sloužící dokonalé prezentaci tak vzniká estetický obraz sám o sobě.

 

Lenka Kleinová (*1996) a Lukáš Procházka (*1994) pocházejí ze Slovenska, ale potkali se při studiu fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podobně orientované projekty je přivedly ke společné výstavě, kterou kromě Galerie Fotografic představili například na fotofestivalu Uničov. Žijí a pracují v Praze a ve Zlíně.

www.pro-chazka.com / www.lenkafufi.eu 

 

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.