„Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit, věčnost žít v pouhé hodině.
William Blake

Fascinována estetickými a poetickými vlastnostmi světla  a možností jak poukázat na nové úhly pohledu na něj. Na jeho nehmotnost, avšak neuvěřitelně silné a atmosféru definující schopnosti. V nedávné době navázala spolupráci se sound designéry a převádění zvukových stop do site-specific instalací. Má zájem o vytvoření nových typů situací a realit, které mohou vzniknout během audiovizuálních performací, které jsou na hranci mezi stage designem, light designem, instalacemi, audiovizuálními a divadelními performacemi, klubovou scénou a uměleckým světem. 

Světlo proti tmě, řád proti chaosu. Neustálé vnímání příčiny a důsledku, tah tuží připomínající kaligrafii, vznik organických forem, jen aby znovu přirozeně zanikly. Ve výsledku neustálého zkoumání materiality a pozorování makroskopických a mikroskopických struktur, můžeme pozorovat, co nám říká o vzniku vesmíru. Za použití různých běžných materiálů vznikají tekuté, vždy zcela unikátní obrazce připomínající mandalu. V běžném slova smyslu se označení „mandala“ stalo termínem pro jakýkoliv geometrický vzor, který reprezentuje kosmos metafyzicky, symbolicky, či mikrokosmos vesmíru.

Někdo nemá tendence brát v zřetel zdánlivě běžné momenty každodenního života, ale když jsou zachyceny a zdůrazněny, mohou nás odkázat na filizofie jako je právě wabi-sasi, jež reprezentuje japonský a celosvětový pohled zaměřený na akceptování pomíjivého a nedokonalého.  Někdy bývá popisováno jako druh krásy, která je nedokonalá, nestálá a nedokončená. I slova wabi a sabi jsou složitá na překlad. Wabi původně odkazuje na osamělost žití v přírodě, odštěpení od společnosti; sabi znamenalo chladný, nakloněný, seschlý.Pochopení prázdnoty a nedokonalosti se rovná prvnímu kroku k satori, osvícení. Na wabi-sabi se dá také pohlížet jako na druh Zen Budhismusu. Myšlenka býti obklopen přírodními, měnícími se a unikátními věcmi nám pomáhá při spojení s reálným světem a chrání před potencionálně stresovými situacemi. Zjednodušeně řečeno, wabi-sabi je trénink, pomocí něhož se člověk může naučit vnímat běžné věci jako zajímavé, fascinující a krásné. Padající podzimní listí by mohlo být příkladem. Wabi-sabi může změnit naše vnímání světa do takové míry, že prasklina na váze ji dělá zajímavější a dává jí hlubší význam. 

www.gabrielaprochazka.com