příspěvková organizace Karlovarského kraje

Radniční palác – hlavní budova

Stálá expozice českého moderního umění
Krátkodobé výstavy ve výstavních sálech a v Kabinetu kresby a grafika

Sbírky starého umění
Gotického sochařství z oblasti bývalého historického Chebska
Evropské malířství 17. a 18. století

Bývalý klášterní kostel sv. Kláry