Gaze of Maldoror (Pohled Maldororův) je ohlédnutím se za řadou překážek a nejistot, rozmlženým obrysem nejasných siluet a nejistých kroků. Je směsicí studeného potu z nočního procitnutí po dlouhém snu, i bleskovým pohledem do stropu s vydechnutím a úlevou z náhle překonaného příkoří. Je nesmělým, roztržitým i toužebným krokem vpřed.

 

Kurátor: Ján Gajdušek