Nadace pro současné umění Praha a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. vypisují 27. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2019.

Uzávěrka podávání žádostí o granty je 31. ledna 2019.

Výše finanční částky k rozdělení činí letos 1 615 000,- Kč.

Zdrojem finančních prostředků pro granty udělované v roce 2019 je finanční částka svěřená NSU Praha společností GESTOR – ochranný svaz autorský, z.s.

Grantový program NSU Praha je vyhlašován každoročně od roku 1993. Bližší informace o předchozích kolech a podmínkách podání žádosti lze nalézt na webových stránkách NSU Praha.