z filmu Dying Under Your Eyes by Oreet Ashery ©Oreet Ashery

V rámci výstavy umělkyně Oreet Ashery: Umíráme, jak žijeme v Galerii Kurzor se společně s kurátorkou Edith Jeřábkovou a teoretičkou a kurátorkou Hanou Janečkovou zaměříme na téma smrti a umírání v současné společnosti.

 

Po přednášce teoretičky a kurátorky Hany Janečkové Život po smrti bude následovat projekce filmu Dying Under Your Eyes (2019, 25 min), který je zatím poslední prací umělkyně Oreet Ashery. Film bude promítán v angličtině s anglickými titulky. Přednáška Hany Janečkové proběhne v českém jazyce.

 

Hana Janečková: Život po smrti

Šest měsíců před svou smrtí předvedla americká umělkyně Barbara Hammer v newyorském Whitney Museum svou proslulou performativní přednášku, inspirovanou vlastní zkušeností s rakovinou a s paliativní péčí. Ačkoliv byla tato performance oceňována jakožto protiklad tradičního umírání, je na místě se ptát, co se vlastně Hammer skutečně pokoušela svým posledním veřejným vystoupením sdělit a jak bychom to měli číst v širším kontextu nekropolitiky, kontroly nad životem a smrtí. Myšlenka „dobré smrti“ by se dala srovnat s myšlenkou „dobrého života“, jak o něm hovořila kulturní teoretička Laurent Berlant, když popisovala, jak je neoliberální touha po úspěchu a produktivitě ve skutečnosti škodlivá pro naši vlastní duševní pohodu. Vezmeme-li si jako příklad eutanázii, naši volbu zemřít, jak můžeme zajistit, že nebude zneužita stejnými neoliberálními mechanismy komodifikace? Hana Janečková se bude zabývat uměleckými postupy a institucionálními strategiemi, které obklopují politiku těla a politiku umírání v technologicky mediované společnosti. Čerpat při tom bude z probíhajícího kolaborativního projektu Multilogues on the Now a vlastního doktorského výzkumu. Pohlížejíc na tělo jako na bod, v němž se protínají emocionální, environmentální a technologické zájmy života, pokusí se zhodnotit umělecké strategie odporu, jakými jsou radikální péče či formování koalic.

 

Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes

Práce umělkyně Oreet Ashery Dying Under Your Eyes se zabývá náhlou smrtí jejího stárnoucího otce Daniela (zemřel v roce 2018) a zkoumá proces stárnutí, umírání, truchlení a intimního dohledu. Podobně jako detektiv sleduje film okolnosti, které vedou k Danielově smrti – vedle deníkových záznamů, které umělkyně natáčela na svůj smartphone, se v něm objevují i konstruované scény s přízračnými postavami.

Film Dying Under Your Eyes vznikl za podpory Wellcome Collection v roce 2019.