Galerie Kurzor a CSU Praha vás zvou na vernisáž výstavy Hodně by mi v dalších úvahách pomohl jakýkoli plánek kurátorek Sráče Sama a Denisy Bytelové.

 

Musíš / můžeš / měl bys. Jak adekvátně vyhovět vnitřním a vnějším nárokům při zpracování díla? Výstava a její příprava vždy nastavuje různé druhy omezení. Žádání pomoci se stává součástí příprav. Okolnosti utvářejí podobu stejně jako záměry. Druhou letošní výstavu, kterou připravujeme pro Galerii Kurzor, chceme nechat té nejpřesnější náhodě.

 

vystavující: Jiří Hůla, Pavel Rudolf, Veronika Slámová, Anna Balážová, Lenka Vítková, Inge Kosková, Marek Meduna, Andrea Medunová Součková, Matěj Smetana, Filip Smetana, Patrik Pelikán, Blanka Jakubčíková, Sylva Francová, Dex, Norah, Daniel Vlček, Lucie Michnová, Kateřina Rálišová

 

kurátorky: Sráč Sam, Denisa Bytelová