grafický design: Ondřej Šorm

Galerie jako hřiště? Namísto vyčerpávající manifestace hravosti v umění vytváříme kreativní hřiště pro děti i dospělé. Hra je pro život i uměleckou tvorbu nepostradatelná. Umožňuje zkoušet, chybovat a učinit objevy. Je svobodná, přináší radost, potěšení i úlevu. Pohlcuje, mění vnímání času a pomáhá překonat vlastní limity.

  

Výstava Hra vychází ze sbírek Galerie Benedikta Rejta a doplňuje je o několik instalací současných tvůrců a tvůrkyň vzniklých na míru prostoru galerie: dřevěný rošt pokryje spontánní malba Roela van der Lindena a Juliuse Reichela. Interaktivní instalace navržená Dominikem Langem umožňuje na vše sahat, hrát si, křičet, smát se i odpočívat. Sestupem do nižších pater galerie se otevírá prostor pro zkoumání a objevování hry v umění. Site-specific instalace od Petra Nikla, Terezy Bartůňkové a Jana Buriana doplňují díla z místního depozitáře.

  

Výstava je součástí trilogie Krása – Hra – Duše, ve které GBR dlouhodobě obrací pozornost na iniciační a ozdravnou sílu umění. Pokračujeme ve spolupráci s vědci a vědkyněmi z Národního ústavu duševního zdraví, jejichž analýzu významu hry a interaktivní ukázky her a iluzí ve výstavě objevíte.

  

kurátorka: Kamila Huptychová

architekt výstavy: Dominik Lang

vystavující: Tereza Bartůňková a Jan Burian, Karolína Kopřivová, Dominik Lang, Roel van der Linden a Julius Reichel, Petr Nikl

ze sbírky: Vladimír Boudník, Emil Filla, Vladimír Janoušek, Olga Karlíková, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Radoslav Kratina, Jan Křížek, Vladislav Mirvald, Karel Nepraš, Květa Pacovská, Naděžda Plíšková, Zorka Ságlová, Zdeněk Sýkora, Jindřich Štyrský, Jitka Válová