Na jaře 1942 bylo Zdence Landové téměř 13 let, její rodina ukrývala ve svém domě v pražském Braníku neznámého člověka, pobyl u nich jednu noc, když se mladá dívka ptala rodičů o koho jde, doporučili jí, aby na muže zapomněla. Tím mužem byl nadporučík Adolf Opálka a rodina jeho ukrýváním riskovala životy všech svých členů. Landová na setkání nikdy nezapomněla, její téměř fotografická paměť zaznamenala dokonale nejen tuto, ale i další události, kterých byla svědkem. Po více než dvaceti letech se rozhodla rozpracovat toto, pro ni bytostné, téma v sérii kreseb, která čítá na 150 listů větších a středních formátů.

Do práce na rozsáhlém kresebném cyklu se pustila v šedesátých letech minulého století, v té době měla ukončená studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jako ilustrátorka byla silně ovlivněná pedagogickým vedením prof. Antonína Strnadela. Zaměřovala se především na historická a dobová témata, její doménou byla figura, z uměleckých výrazových prostředků volila nejčastěji kresbu, věnovala se také malbě a keramice. Vyučovala v ZUŠ v Praze 6, práci pedagoga kombinovala s vlastní výtvarnou a literární tvorbou.

Samotné výtvarné práci u Landové vždy předcházel, vedle osobního prožitku, rozsáhlý výzkum dobových pramenů a důsledné zapisování zjištěného do deníků, které sloužily jako textový i obrazový skicář. Zároveň uplatňovala vrozenou intuici. Výsledkem je tematicky ucelený soubor řemeslně dokonale propracovaných kreseb. Autorce k výpovědi postačují minimální výrazové prostředky, černá křída a běžný papír. Kresba je rytmická a systematická, linie jsou hbité a uvolněné. Barvu umělkyně nepotřebuje. Základní černá linie a stínování postačí, aby diváka vtáhla do děje, který se na papíře odehrává. Každá kresba je samostatná scéna, která dokumentuje s naprostou přesností skutečné události roku 1942, obličeje portrétovaných vypovídají o tíze situace, prožívaném napětí, odhodlání, naději i všudypřítomnosti smrti…

V souboru Hrdinové představuje Památník Lidice ta díla Zdenky Landové, která dokumentují působení parašutistů na Pardubicku a tragédii osady Ležáky. Soubor svou narativní povahou zaujme všechny věkové kategorie diváků od pamětníků, historiků až po nejmladší generaci, které může připomenout komiksový příběh.

kurátorka: Petra Samberg Vargová

autor libreta: Eduard Stehlík