Trojici výstav podzimní sezony v Galerii Zdeněk Sklenář uzavírá nevšední konfrontace vybraných děl klíčových postav českého současného umění. V citlivém dialogu se prostřednictvím výstavy nazvané Hvězdy představují dvojice umělců – Kubišta/Toyen, Filla/Zrzavý, Boštík/Sýkora, Reynek/Šíma, Malich/Grygar, prezentovány jsou zde především obrazy, ale i závěsná plastika.

 

Výstava Hvězdy odráží nově vznikající tradici výstavní dramaturgie, a to rozčlenění prostoru Galerie Zdeněk Sklenář na jednotlivé zóny. Jendou z nich je intimní prostor nazvaný Ptačí salon, který je pojmenován podle původních barokizujících fresek s motivy ptáků, jež při rekonstrukci prostoru odhalil a nechal restaurovat architekt Josef Pleskot.

 

Konfrontační spojení umělců, kteří si mohou a nemusí být názorově, výrazově či generačně blízcí, vytváří prostor pro nový jazyk, odhaluje možnost nového čtení a kontextu děl i samotné tvorby umělců. V případě výstavy Hvězdy zde vedle sebe ve vzájemné konfrontaci a dialogu stojí zátiší a figurální obrazy Emila Filly a Jana Zrzavého. Intimní zpovědi Václava Boštíka vedle liniového obrazu Zdeňka Sýkory, Toyen a její ztěžklá krajina pokrytá tajícím sněhem vedle pařížské podobizny Antonína Matějčka, přítele Bohumila Kubišty, či závěsná plastika Vejce Karla Malicha.