Vystavující umělci: Daniela Baráčková, Kateřina Fojtíková, Petra Herotová, Eva Jiřička, Karel Kunc, Rafani, Erik Sikora, Sláva Sobotovičová a Ivan Mečl, Tomáš Uhnák, Ivan Vosecký, Richard Wiesner, Martin Zet

Rezignovalo české umění na své společenské poslání a přebývá ve věži ze slonoviny, stranou veřejného zájmu. Nechceme se snažit o příkrou polemiku, spíš o určitý posun v úhlu pohledu. Vycházíme přitom z blochovské definice lidského subjektu jako toužící bytosti, tzn. že naši každodenní realitu i veškeré konání strukturuje naděje, vize lepšího světa. Tato utopická dimenze – schopnost představit si něco radikálně jiného než každodenní realitu uvnitř jejího rámce je naším hlavním (a jediným) kritériem výběru. Zajímají nás díla, která se nějakým způsobem vztahují k problémům přesahujícím rámec výtvarné scény, ať už společenským či politickým, aniž by se k nim vztahovala radikálně.

Kurátorky: Michaela Ivaniškinová / Mariana Serranová