Komentovaná prohlídka s autory a kurátory. Jako doma – jako v prostoru, který důvěrně známe. Jako s těmi, se kterými srůstáme v jeden celek zpevněný komunikací a vzájemností nebo narušovaný chybně zvolenou hierarchií. Výstava Terezy a Romana Štětinových se dotýká témat sdílení, provázanosti a trvalosti. Nejen ve vztahu k místu, kde žijeme, ale i ve vztahu k sebeurčení v rámci komunity v širším slova smyslu.

 

Kurátoři: Tereza Havlovicová a Ján Gajdušek