Trafo Gallery vystavuje monochromní olejomalby výrazného solitéra Jakuba Hubálka, jehož dílo se pohybuje mezi fotografickou popisností v kontrastu s impulzivními expresivními gesty. Vernisáž a křest knihy proběhne ve čtvrtek 30. července 2020 od 19.00. Více informací na www.trafogallery.cz

 

Jakub Hubálek patří mezi výrazné malířské solitéry nejmladší umělecké generace. Na českou výtvarnou scénu vstoupil v roce 2010, kdy diplomoval na pražské Akademii výtvarných umění v Ateliéru kresby. Vztah k tomuto médiu je také zásadní pro jeho autorské pojetí obrazu, a právě na tomto vztahu jsou založena všechna podstatná specifika, která činí jeho malířský výraz výjimečným a rozpoznatelným. Orientaci na černobílou tonalitu, k níž se propracoval prostřednictvím zelených monochromů, vyvažuje autor v rámci obrazové konstituce smyslem pro kontrast forem. Na jedné straně popisnost na hranici citované fotografické předlohy, na straně druhé impulzivní expresivní vstupy, které popisnost v její dokonalé iluzivnosti demontují. Napětí mezi oběma výrazovými póly (preciznost vs. gesto) vytváří svět proměnlivé, rozporuplné atmosféry, za níž cítíme ambivalentní pohled introverta. Někde spíše kritický, jinde střízlivý, často však podvratně subverzivní či podmanivě melancholický.

 

V posledních obrazech a především kresbách uvolňuje Hubálek výrazové prostředky ve prospěch kresebného automatismu a nechává promlouvat své vlastní podvědomí. Je si vědom jeho významu jako očitého svědka událostí, bez nějž je minulost vždy kulhající a neúplná. A také tak trochu černobílá.

 

K výstavě vychází publikace v grafickém provedení Studia Dipozitiv, která obsahuje retrospektivní výběr z děl Jakuba Hubálka spolu s doprovodným textem kurátora Petra Vaňouse a rozhovorem Tomáše Poláčka s umělcem. 

 

Kurátor: Petr Vaňous

 

Vernisáž a křest knihy: čtvrtek 11. června od 19.00

 

Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Art District 7, Pergraphica, Quatro Print, Radio 1 a Wine4You.